Tipovi bolesti

Relapsno – remitentni oblik bolesti – je najčešći oblik bolestii javlja se u oko 85% slučajeva, a karakterišu ga naizmjenična pojava i povlačenje simptoma bolesti tj. faze pogoršavanja. Akutni napadi nastaju u vremenu od nekoliko dana ili nedelja, a traju jedan do tri mjeseca. Oni su praćeni prirodnim poboljšanjima u kojima se stanje bolesnika vraća na stanje prije pogoršanja sa istom simptomatologijom koja je tada postojala, a u jednom broju slučajeva može se zadržati manje oštećenje. Između pogoršanja nema napredovanja bolesti, razmak između njih može biti nekoliko mjeseci, godina, pa čak i više od deset godina. Relapsi su češći u prvim godinama bolesti i broj relapsa ne utiče na definitivnu invalidnost.
     Sekundarno – progresivni oblik bolesti – javlja se kod oko 70% bolesnika. Ovaj oblik bolesti karakteriše postepena progresija i kliničko pogoršanje bolesti u kojoj se više ne prepoznaju relapsi bolesti, nego se uočava postepeno pogoršanje kliničkih simptoma. U praksi ovaj oblik bolesti je nezaustavljivog napredovanja, a posledica je oštećenje nervnih vlakana.
     Primarno – progresivni oblik bolesti – karakteriše se stalnom progresijom bolesti sa gubitkom određenih funkcija i sposobnosti. Odlikuje se postupnim pojačavanjem težine bolesti i invaliditetom od samog početka, sa rijetkim minimalnim poboljšanjem stanja bolesti. Ovaj oblik pogađa oko 10–15% bolesnika i to najčešće u dobi od 40-50 godina.
     Relapsno progresivni oblik bolesti – karakteriše progresivno pogoršanje od samog početka bolesti sa povremenim relapsima sa ili bez oporavka na stepen prije pogoršanja bolesti. Javlja se kod oko 5% bolesnika.
Benigni oblik MS karakteriše se malom nesposobnošćeu mnogo godina nakon dijagnoze. Kod oko 10% bolesnika, bolest ostaje na relapsno – remitentni oblik i nikada ne prelazi u sekundarno – progresivni oblik i tada se radi o benignom (dobroćudnom) obliku multiple skleroze. Tek nakon 15-20 godina može se sa većom vjerovatnoćom zaključiti da se radi o ovom tipu bolesti.

Originalan tekst: OVDJE

Lajkajte i podijelite tekst:

Još zanimljivih članaka...

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Podijeli na Facebook
Podijeli na Google+
http://udruzenjeomsusk.com/tipovi-bolesti">
Podijeli na Twitter